Ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Każdego dnia osoby niepełnosprawne mają problemu z biurokracją w zakresie ubezpieczeń społecznych. Niewłaściwie naliczona renta, odmowa wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS, wstrzymanie wypłaty renty inwalidzkiej lub wadliwie ustalony stopień niepełnosprawność to tylko kilka z problemów, z którymi każdego dnia borykają się osoby niepełnosprawne w ramach ubezpieczeń społecznych. Warto jednak wiedzieć, że nie jesteśmy osamotnieni w

ZUS miał możliwość większego zarobku?

W ciągu ostatnich 10 lat przeciętny mieszkaniec naszego kraju zebrał na koncie swojego Otwartego Funduszu Emerytalnego ponad 32 tysiące złotych. Gdyby środki te trafiły natomiast do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to konto przyszłego emeryta byłoby wyższe jedynie o 550 złotych. Takie wnioski nasuwają informacje przekazane przez Ministerstwo Pracy.