Ubezpieczenie od ryzyka

Firmy, które prowadzą wymianę towarową z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi wyjątkowo narażone są na ryzyko. Niebezpieczeństwo związane jest zarówno z możliwością nieotrzymania zapłaty za towary, ale także zmianami kursu walutowego czy nawet zagrożeniami geopolitycznymi. Na szczęście możemy się przed tym wszystkim ubezpieczyć.

Odpowiednie ubezpieczenie dla firm

Wielu przedsiębiorców stara ograniczać koszty funkcjonowania własnych firm także przez zapewnienie jedynie minimalnego pakietu ubezpieczeniowego. Nie zawsze jednak jest to rozsądne. Potencjalna oszczędność nie znajduje bowiem uzasadnienia w rzeczywistości.