Bonus z polisą ING Życie

Prawie 100 tysięcy klientów, które obecnie posiada polisę ING Życie otrzyma dodatkowo bezpłatną polisę ubezpieczeniową. Osoby, które wykupią ubezpieczenie na życie Strategia Lwa w ING do końca lipca tego roku mogą liczyć na ten wyjątkowy prezent. Dodatkowa polisa jest w dużej mierze przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Ochrona ubezpieczeniowa ma zapewnić im udany i bezstresowy,

Concordia przekazuje gaśnice rolnikom

Według Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia to właśnie ogień jest największym zagrożeniem, które powoduje straty w gospodarstwach rolnych. Wynika to głównie z ich położenia, suszy, a także niewystarczającego zaopatrzenia w środki gaśnicze. Z tego też powodu Concordia zakupiła 400 gaśnic i przekazała je rolnikom ubezpieczającym u nich swoje gospodarstwa rolne.

Ubezpieczenia dla bogatych

Wraz z rosnącą zamożnością naszych rodaków wzrasta również zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeniowe najwyższej jakości, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagającej grupy społecznej.

Ubezpieczenie od ryzyka

Firmy, które prowadzą wymianę towarową z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi wyjątkowo narażone są na ryzyko. Niebezpieczeństwo związane jest zarówno z możliwością nieotrzymania zapłaty za towary, ale także zmianami kursu walutowego czy nawet zagrożeniami geopolitycznymi. Na szczęście możemy się przed tym wszystkim ubezpieczyć.

Ubezpieczenia od bezrobocia

Coraz częściej możemy zauważyć, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom ubezpieczenia od utraty pracy, czyli innymi słowami mówiąc: bezrobocia.

Odpowiednie ubezpieczenie dla firm

Wielu przedsiębiorców stara ograniczać koszty funkcjonowania własnych firm także przez zapewnienie jedynie minimalnego pakietu ubezpieczeniowego. Nie zawsze jednak jest to rozsądne. Potencjalna oszczędność nie znajduje bowiem uzasadnienia w rzeczywistości.
Korzyści Porozumienia Regresowego

Korzyści Porozumienia Regresowego

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadziła w ubiegłym miesiącu ankietę na temat skuteczności podpisanego w październiku ubiegłego roku porozumienia na temat wzajemnego uznawania regresów. Dzięki temu porozumieniu przez osiem miesięcy firmy mogły zrealizować ponad 2 tysiące roszczeń regresowych.
Zwiększenie składki na Ubezpieczeniowe Fundusz Gwarancyjny

Zwiększenie składki na Ubezpieczeniowe Fundusz Gwarancyjny

Kilka dni temu wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują swoim klientom obowiązkowe polisy komunikacyjne OC wyraziły jednogłośnie zgodę na podniesienie wysokości składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Teraz decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów przy pomocy określonego rozporządzenia.