Czy pomoc dla powodzian jest skuteczna?

Czy pomoc dla powodzian jest skuteczna?

W chwili obecnej na większości z terenów objętych powodzą  woda ustąpiła. Najważniejsze teraz jest oszacowanie strat i odpowiednia pomoc państwa dla powodzian. Wiadomo, że proces ten trwa wyjątkowo długo, niektórzy czekają już ponad miesiąc na obiecaną pomoc.