Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy

W naszym kraju zobligowanych do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest kilkanaście zawodów. Dotyczy on przede wszystkim tych, których wykonywanie niejednokrotnie wiąże się z możliwością wyrządzenia różnego rodzaju szkód.

Do jednej z tych grup zawodowych należą lekarze. Są oni odpowiedzialni za zdrowie i życie swoich pacjentów, dlatego też aby mogli oni wykonywać swoją pracę w poczuciu bezpieczeństwa, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest dla nich konieczne.

Wsparcie prawne

W przypadku uzasadnionych i nieuzasadnionych roszczeń pacjentów, wymagających wsparcia prawnego, odpowiednie polisy są w stanie chronić lekarzy w bardzo szerokim zakresie. Obowiązkowe OC lekarzy dotyczy wyłącznie tych, którzy wykonują swój zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. W określeniu roli ubezpieczyciela najważniejsza role odgrywa wniosek o ubezpieczenie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarza oczywiście obejmuje tylko te roszczenia, które są związane ze szkodami w powstałymi w okresie trwania ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe określa grupę ryzyka na podstawie specjalizacji lekarskiej. W niektórych zakładach ubezpieczeń, lekarz ma obowiązek przekazać ubezpieczycielowi informacji na temat miejsca wykonywania świadczeń, czy podpisanych kontraktów z NFZ. Istnieje możliwość poszerzenia obowiązkowego ubezpieczenia lekarza o dodatkowy zakres ochrony, co nieodłącznie wiąże się ze wzrostem wysokości składek i sumy ubezpieczenia.

Poczet sumy gwarancyjnej

Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje roszczenia związane z błędami w sztuce lekarskiej, koszty procesu i koszty, które wynikają z zastosowania środków podejmowanych w celu ograniczenia szkody. Wysokość tych kosztów wlicza się w poczet sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy daje możliwość wyboru sum gwarancyjnych na jedno lub wszystkie zdarzenia. Podwyższenie sumy gwarancyjnej jest szczególnie istotne i komfortowe dla lekarzy o specjalizacjach zabiegowych, takich jak chirurg, ginekolog czy anestezjolog. Ponadto, istnieje możliwość wykupieni ubezpieczenia, które gwarantuje ochronę, w momencie, gdy szkoda wyrządzona przez lekarza nastąpiła poza terytorium kraju.

Lekarz należy do grupy zawodów, które niosą za sobą ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. Wobec tego prawo narzuca na nich obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak wiedzieć, że możliwa jest opcja poszerzenia zakresu ochrony poprzez wykupienie dodatkowej polisy. Czasami warto zainwestować więcej i nie martwić się o koszty w przypadku popełnienia błędu.

Dodaj komentarz