Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a księgowość

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a księgowość

Księgowy odpowiada za stan finansów firmy, dlatego jest to zawód obarczony ogromną odpowiedzialnością. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba na stanowisku księgowego musi ponieść wszelkie koszty odszkodowań, wynajęcia ekspertów czy postępowania karno-skarbowego. Dlatego też wszelkie biura rachunkowe zostały obciążone obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Za nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli podatkowej, księgowy ponosi odpowiedzialność i podlega karze grzywny, pozbawienia wolności lub obu tym karom jednocześnie. Dlatego jeśli jesteśmy księgowymi, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia, natomiast, jeśli prowadzimy biuro rachunkowe, wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej jest naszym obowiązkiem.

Sądy, pozwy

Obecnie coraz częściej zdarzają się przypadki, kiedy to niezadowoleni klienci pozywają do sądu obsługujące go biuro rachunkowe. W tej materii nawet drobny błąd może powodować spore straty. Dlatego też ubezpieczenie biur rachunkowych ma za zadanie zapewnienie dobrego imienia oraz ochronę jego kapitału w takich nieprzewidzianych sytuacjach. Warto wiedzieć, że minimalna kwota gwarancyjna ubezpieczenia dla biura rachunkowego wynosi dziesięć tysięcy euro. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstaje w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności.

Należy zdawać sobie sprawę, jakich szkód nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych. Istnieje bowiem kilka sytuacji, których ubezpieczenie nie obejmują, a są to m.in. uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia spowodowana rodzinie ubezpieczonego lub osobom spowinowaconym, zapłata kar umownych, czy powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek czy aktów terroru.

Ochrona prawna

Natomiast przedmiotem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej księgowych jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec pracodawcy za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania oraz ochrona polegająca na organizacji i pokrycia kosztów związanych z ochroną prawną. Podsumowując, wiele zawodów narażonych jest na ogromną odpowiedzialność.

Dlatego też z tego względu biura rachunkowe mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku księgowych, nie ma takich wymagań, natomiast jeśli trudnimy się tym zawodem, warto pomyśleć, czy ochrona własnych interesów w przypadku popełnienia błędu nie jest najlepszą opcją. Błędy bowiem popełnia każdy, a w przypadku księgowości, nawet drobna pomyłka może okazać się niezwykle poważna w skutkach. Pamiętajmy, że mamy możliwość zapewnienia sobie ochrony prawnej w nieprzewidzianych wypadkach.

Dodaj komentarz