Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Prowadzenie własnej działalności zawodowej lub wykonywanie zawodu bardzo często wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wobec tego, warto wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji, gdy wyrządzimy komuś szkodę z tytułu prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania obowiązków zawodowych.

Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej odbywa się na warunkach dobrowolnych lub obowiązkowych, bowiem istnieją grupy zawodowe, na które prawo nakłada obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia.

Większa suma gwarancyjna

Jeżeli decydujemy się nie z własnej woli, możemy ubezpieczyć się na większą sumę gwarancyjną. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, najczęściej pokrywane są szkody osobowe (kiedy komuś stanie się krzywda)  i rzeczowe (gdy komuś zostanie zniszczone jego mienie). Niestety, taka polisa nie obejmuje swoim zakresem strat finansowych, w momencie gdy ubezpieczony narazi na straty finansowe swoich kontrahentów.

Wśród zawodów zobligowanych do zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znajdują się m.in. lekarze i pracownicy zakładu opieki zdrowotnej, adwokaci i radcy prawni, detektywi, księgowi, etc. Jeżeli osoby wykonujące któryś z powyższych zawodów nie wywiążą się z obowiązku wykupienia takiej polisy, zostanie na nie nałożona kara grzywny. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie zawsze jednak daje gwarancję pokrycia wszystkich szkód. Czasami minimalna kwota określona przez ustawodawcę może okazać się nie wystarczająca.

Pozostałe zobowiązania

W tej sytuacji, ubezpieczony musi zapłacić za pozostałe zobowiązania z własnej kieszeni. Dla każdego zawodu, który jest zobligowany do wykupienia obowiązkowej polisy, zostały wyznaczone minimalne kwoty ubezpieczenia. Składka obliczana jest na podstawie wysokości jego sumy oraz dodatkowo wykupionych umów, które bardzo często znajdują się w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nas dotyczy, czasami warto zastanowić się nad tym, czy nie lepiej powiększyć jego kwoty.

Choć składki będą większe, to przynajmniej w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel ureguluje nasze wszelkie zobowiązania. W określonych zawodach, ze względu na konieczność podejmowania ryzykownych decyzji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Pamiętajmy, że czasami lepiej wziąć pod uwagę dodatkową opcję polisy i płacić wyższe składki. W przypadku, gdy nastąpi konieczność wypłaty pieniędzy poszkodowanemu, nie będziemy musieli sięgać do własnej kieszeni.

Dodaj komentarz