Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to idealne rozwiązanie dla osób, które w razie nieszczęśliwego wypadku chcą otrzymać odszkodowanie. Dzięki temu są w stanie pokryć wszelkie koszty związane np. z ewentualnym leczeniem powypadkowym. Zakres tego ubezpieczenia jest niezwykle szeroki i elastyczny, dlatego też można dostosować jego warunki do swoich potrzeb.

Nieszczęśliwy wypadek kierowcy i pasażerów samochodu jest definiowany jako nagłe zdarzenie wywołane nagle i związane z ruchem pojazdu mechanicznego na drodze. Kierowca pojazdów samochodowych ma możliwość ubezpieczyć siebie oraz swoich pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jakie warunki?

Oferty ubezpieczeń, które w swoim zakresie ochroną obejmują jedynie kierowcę, oczywiście są tańsze. Przed zawarciem umowy warto zorientować się jakie są warunki ubezpieczenia. W przypadku wyboru tego ubezpieczenia, jesteśmy chronieni nie tylko podczas podróży samochodem, ale także podczas wsiadania i wysiadania z niego, czy podczas postoju. Kolejną zaletą posiadania ubezpieczenia nnw jest fakt, że podczas wypadku z naszej winy, możemy otrzymać świadczenie, jeśli w jakikolwiek sposób ucierpieliśmy.

Co więcej, kwota tego świadczenia jest niezależne od odszkodowania z OC, które otrzyma druga strona. Składka ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wysoka; wynosi raptem kilkadziesiąt złotych. Kolejna zaletą jest fakt, że nnw swoim zakresem obejmuje zdarzenia nie uwzględnione w ubezpieczeniu OC. Ponadto, ubezpieczenie nnw kupione w pakiecie z OC i AC, powoduje, że zapłacimy znacznie mniej. W sytuacji, gdy ulegniemy wypadkowi, warto najpierw dochodzić odszkodowania z tytułu nw kierowcy, dopiero później zgłosić szkodę z OC kierowcy.

Pokaźny procent

Dlaczego? Towarzystwo ubezpieczeniowe, ze względu na niewielkie koszty roszczeń, może nam przyznać całkiem pokaźny procent uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie, będzie on obowiązywał przy wypłacie odszkodowania z OC kierowcy. Po Ubezpieczenie kierowców od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawsze obejmuje zdarzenia nagłe i niespodziewane, wywołane przyczyną zewnętrzną. Jego następstwem jest uszkodzenie ciała i zdrowia lub śmierć. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy nie zainwestować kilkadziesiąt złotych więcej, i w razie potrzeby nie martwić się np. o konieczne koszty leczenia.

Dlatego też zadbajmy o to, aby kwota ubezpieczenia nnw, oferowana przez ubezpieczyciela była na wysokim, zadowalającym poziomie. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co czeka nas na drodze. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, pieniądze, które otrzymamy, mogą okazać się dla nas znaczącą pomocą finansową i ogromnym wsparciem w tej trudnej, nieoczekiwanej sytuacji.

Dodaj komentarz