Ubezpieczenie mienia rolników

Ubezpieczenie mienia rolników

Wiele grup zawodowych obejmuje obowiązek zawarcia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nie inaczej jest z rolnikami, którzy na przełomie roku dokonują podpisania obowiązujących ich polis. Zawarciu obowiązkowych ubezpieczeń podlegają osoby fizyczne trudniące się działalnością rolniczą, o areale przekraczającym 1 ha. W takim przypadku rolnicy muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków rolniczych.

Choć istnieje obowiązek zawierania ubezpieczeń, to z drugiej strony nikt tego nie egzekwuje. Jednostki samorządowe powinny nakładać kary za brak ubezpieczenia, jednak ze względu na chęć uzyskania elektoratu, nie robią tego. Rolnicy są zadowoleni, gdyż nie muszą płacić składek, jednak brak ochrony swojego mienia może przynieść więcej strat niż zysku.

Nieprzewidziane zdarzenia losowe

W przypadku rolnictwa, ogromne straty, a nawet utratę całego dorobku, mogą przynieść chociażby klęski żywiołowe, takie jak powódź czy huragan. Jeżeli rolnik zdecyduje się płacić składki na ubezpieczenie, to w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń losowych wszyscy na tym skorzystają. Osoby prowadzące działalność rolniczą otrzymają pomoc w postaci odszkodowania za straty, natomiast gminy nie muszą się martwić nieprzewidzianymi wydatkami z budżetu.

Pamiętajmy, że nowo zakupione gospodarstwo, jeszcze tego samego dnia powinno zostać ubezpieczone. Jeśli jednak poprzedni właściciel gospodarstwa posiadał obowiązkowe ubezpieczenie, to automatycznie przechodzi ono na nowego właściciela. W takim wypadku prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela.

Pewne zgłoszenia

Oczywiście fakt, że zmienił się właściciel, powinien zostać zgłoszony do towarzystwa ubezpieczeniowego. Obowiązek ciąży na osobie sprzedającej mienie. W przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela, nabywca musi w ciągu trzydziestu dni od zakupu gospodarstwa, wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ubezpieczycielowi w formie pisemnej. Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej i budynków rolniczych oznacza odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za straty w ubezpieczonym majątku oraz narzuca na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania. Oczywiście w przypadku, gdy szkody są  wywołane zdarzeniami objętymi zakresem ochrony polisy.

Taka umowa ważna jest przed rok, choć składki za ubezpieczenie często rozkładane są na raty. W przypadku gospodarstw rolniczych obowiązkowe ubezpieczenia mogą uratować nasz dotychczasowy dorobek życia. Mimo tego, że nikt nie egzekwuje obowiązku zawierania umów i płacenia składek, warto zastanowić się, czy np. w razie ewentualnych, gwałtownych zmian klimatycznych nie stracimy więcej, niż gdybyśmy regularnie płacili składki.

Dodaj komentarz