Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia można podzielić na różne kategorie. Jedna z nich dzieli je na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Wynika to z faktu, że prawo nakazuje niektórym podmiotom na zawarcie polisy, która ma na celu ochronę ubezpieczonego. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawodów, które niosą za sobą ryzyko podjęcia nieodpowiednich, błędnych decyzji. Obecnie wprowadzono około sześćdziesiąt obowiązkowych ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczenia jest z reguły podyktowany troską o ochronę interesów poszkodowanych. Jest to bowiem uzyskanie dodatkowego źródła, z którego, w razie jakichkolwiek problemów, może domagać się odszkodowania. Co ważne, ma prawo ubiegać się o pieniądze także wtedy, gdy sprawca szkody nie znajduje się w zadowalającej sytuacji finansowej.

Ubezpieczenia OC

Wobec tego, nic dziwnego, że większość ubezpieczeń obowiązkowych to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego czy też organizatora masowych imprez. Poza odpowiedzialnymi zawodami, obarczonymi czynnikiem ryzyka, nie mniej ważne są ubezpieczenia komunikacyjne, odnoszące się przede wszystkim do właścicieli pojazdów samochodowych lub motorów. W tym wypadku prawo także narzuca na kierowców obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, posiadacze samochodów mają także do wyboru wiele dodatkowych, dobrowolnych opcji, które w gwarantują ochronę w znacznie szerszym zakresie. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych oferują swoim klientom możliwość zapewnienia sobie ubezpieczenia ochrony prawnej. Obejmuje ono spory związane z posiadaniem i użytkowaniem auta, czyli m.in. koszty wynajęcia adwokata, opłaty sądowe, czy opłaty notarialne.

Ubezpieczenie dobrowolne

Innym, dobrym przykładem do przytoczenia może być ubezpieczenie mienia rolniczego. W takim wypadku, rolnik ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz budynków rolniczych. Mimo, że każdy rolnik musi wywiązać się z obowiązku zabezpieczenia budynku, to ochrona mienia ruchomego, czyli sprzętów i wyposażenia jest już dobrowolna. Czasami jednak warto skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego, w celu ochrony sprzętów rolniczych, aby w przyszłości nie żałować, że nie zrobiliśmy wszystkiego, aby zabezpieczyć nasz dobytek. W dzisiejszych czasach istnieje wiele ubezpieczeń obowiązkowych, mających na celu ochronę interesów poszkodowanego i zagwarantowanie mu należnego odszkodowania.

W takich sytuacjach może skorzystać także ubezpieczony, gdyż często nie musi pokrywać szkód z własnej kieszeni. Kiedy jednak obowiązkowa polisa okaże się niewystarczająca, często sięgamy po dodatkowe środki, czyli ubezpieczenia dobrowolne. Rozszerzają one zakres ochrony, a ubezpieczonym pozwalają spać spokojnie.

Dodaj komentarz