Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, czyli all risk może być mylące. Dlaczego? Otóż dlatego, że tak naprawdę ubezpieczyciel nie odpowiada za wszystkie wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia majątku. Najwięcej zwolenników zyskała nazwa, która obecnie obowiązuje i nie określa rzeczywistego zakresu ochrony. W takim ubezpieczeniu istnieje zasada, że to ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę, jeśli nie jest ona wyłączona z zakresu ochrony w warunkach ubezpieczenia.

Jeżeli ubezpieczyciel nie udowodni, że nie jest odpowiedzialny za powstałe szkody, ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Aby jak najwięcej skorzystać na ubezpieczeniu all risk, przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z katalogiem wyłączeń.

Obowiązkowe warunki

Może się bowiem okazać, że ubezpieczenie nie obejmuje ochrony jednego z ważniejszych zagrożeń dla osoby ubezpieczającej się. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją warunki, które musi spełnić ubezpieczony, aby odszkodowanie zostało wypłacone. Dobrym przykładem może być sytuacja kradzieży z włamaniem do mieszkania. Jeżeli osoba ubezpieczona nie posiadała wymaganych minimalnych zabezpieczeń przeciw kradzieżom i włamaniom, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zmniejszyć sumę odszkodowania lub w ogóle go nie wypłacać. Ogromnym plusem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest opcja, która umożliwia objąć ubezpieczeniem ryzyka, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Temu rozwiązaniu, niestety, nie brakuje także wad.

Mianowicie odnosi się to przede wszystkim do wyższych składek. Ponadto, w tym wypadku stosuje się też wyższy udział własny w skodzie, a więc kwota, którą ubezpieczony musi zapłacić sam poszkodowany. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają ograniczenia dla niektórych zdarzeń, takich jak kradzież z włamaniem, rabunek czy wandalizm.

Forma ochrona mienia

Warto wspomnieć, że jeszcze jakiś czas temu, z takiej formy ochrony mienia korzystały głównie firmy. Obecnie, bardzo często taka opcja pojawia się w polisach dla klientów indywidualnych. Dotyczy to przede wszystkim pakietów mieszkaniowych, zdrowotnych czy autocasco. Decydując się na ubezpieczenie, należy dokładnie przemyśleć jakiej konkretnie ochrony oczekujemy od ubezpieczyciela.

Polisa all risks jest skierowana przede wszystkim do klientów indywidualnych lub przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy potrzebują najszerszego zakresu usług, związanych z ochroną mienia. W standardowych warunkach ubezpieczenia istnieje bowiem ryzyko, że wykupiona polisa okaże się nie wystarczająca, a uzyskanie odszkodowania nie będzie możliwe.

Pamiętajmy, aby w sposób przemyślany wybrać odpowiednie rozwiązanie, aby w przyszłości mieć pewność, że w razie wypadku nie będziemy zdani sami na siebie.

Dodaj komentarz