Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Polskie prawo obliguje kierowców to wykupienia polisy OC. Nie jest to jednak jedyne ubezpieczenie, na które mogą zdecydować się właściciele pojazdów. Rynek ubezpieczeń oferuje w tym względzie szereg możliwości.

Ubezpieczenie OC

To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co roku musi wykupić je każdy kierowca. Zapewnia ono ochronę przed finansowymi konsekwencjami na skutek wyrządzonych szkód. Wykupujemy je najpóźniej w dniu, w którym rejestrujemy pojazd (w przypadku pierwszego ubezpieczenia) lub wtedy, kiedy wygasa stara polisa.

Ubezpieczenie AC

Popularne Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. To wykupienie tej polisy zapewni nam zwrot pieniędzy w przypadku, kiedy ktoś ukradnie nasze auto. Ubezpieczyciele oferują różne zakresy AC, co oczywiście ma realny wpływ na wysokość składki, którą należy opłacać.

Ubezpieczenie Assistance

Jego wykupienie zaleca się wszystkim tym, którzy szczególnie dużo podróżują. Jest to pewność, że w razie wypadku, awarii lub kradzieży nie zostaniemy bez pomocy. Najczęściej kierowcy decydują się na wykupienie tego ubezpieczenia z uwagi na możliwość odholowania auta, kiedy usterka uniemożliwi dalszą jazdę. Coraz więcej firm ubezpieczeniowych dołącza ubezpieczenie Assistance to obowiązkowe OC.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia nam gwarantowane świadczenie w momencie, kiedy wypadek doprowadzi do śmierci nasze (bądź pasażera) lub powstania poważnych uszkodzeń ciała, które skutkują trwałymi problemami. Wykupienie tej formy polisy nie jest drogie, a nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się przydatne. Jest to ta forma dodatkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenia, nad której wykupieniem warto zastanowić się najbardziej poważnie.

Ubezpieczenie szyb

Coraz częściej pojawia się w ofercie firm ubezpieczeniowych. Gwarantuje ono pokrycie kosztów, które trzeba ponieść w momencie, kiedy pojawia się konieczność naprawy szyby lub wymiany na nową. Polisa obejmuje nie tylko szybą przednią, ale również tylną oraz te, które znajdują się z boku.

Dodaj komentarz