Ochrona ubezpieczeniowa podczas pracy zarobkowej za granicą

Ochrona ubezpieczeniowa podczas pracy zarobkowej za granicą

Do zadań ochrony ubezpieczeniowej należy ochrona osób wyjeżdżających za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób wykonujących pracę fizyczną. W tym miejscu ważne staje się dokładne sprecyzowanie tych dwóch pojęć. Praca umysłowa to wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych.

Z kolei   praca fizyczna to rodzaje zadań, do których zaliczane są:

  • wykonywanie obowiązków zawodowych, które zwiększają ryzyko powstania szkody, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych, np.: wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby i prace zwiększające ryzyko powstania szkody,
  • wykonywanie prac, do których użycia potrzebne są farby, lakiery, paliwa płynne i rozpuszczalniki, gazy techniczne i spalinowe, gorące oleje techniczne bądź płyny techniczne,
  • wykonywanie różnych prac w transporcie przy jednoczesnym wykonywaniu czynności dotyczących rozładunku, przeładunku lub załadunku towaru,
  • wykonywanie obowiązków zawodowych w pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku – warto zaznaczyć, że ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia związane z wykonywaniem ćwiczeń pod kontrolą władz wojskowych, przy ochronie oraz dozorze – znaczenia nie ma tutaj, czy osoba jest wyposażona w broń czy też nie,
  • wykonywanie prac w budownictwie: budowa tuneli, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewnątrz budynków czy wykonywanie prac wykończeniowych,
  • wykonywanie obowiązków zawodowych w gazownictwie energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach – dotyczy również przedsiębiorców prowadzących podobną działalność,
  • wykonywanie zawodów takich jak: konwojent, stolarz czy rolnik,
  • wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki, szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze czy maszyny drogowe,
  • wykonywanie prac na wysokościach,
  • wykonywanie prac na jednostkach pływających

Zakres ubezpieczenia

Wartym zaznaczenia faktem jest, że w zakres ubezpieczenia podróżnego nie wchodzi odpowiedzialność za szkody OC związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Z kolei przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy, które zostały wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania osoby Ubezpieczonej, w związku z wykonywaniem czynności pozazawodowych.

Dodaj komentarz