Czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczenia mieszkania

Czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczenia mieszkania

Kiedy zapada decyzja o wykupieniu ubezpieczenia mieszkania często od razu określa się maksymalną cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić – i zadawalamy się pierwszą napotkaną ofertą, która tylko odpowiada jej wysokości. Rzeczywistość jednak pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków wybór dokonany w podobny sposób nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań.

Dopiero zrozumienie zasad obliczania składek, poznanie zakresu ochrony i zdefiniowanie swoich potrzeb pozwala ustalić koszty ubezpieczenia mieszkalnego. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o sumie ubezpieczenia.

W zależności od sumy

W tym wypadku nie ma wyjątków – im wyższa suma, tym więcej trzeba zapłacić i dopiero wpływ innych czynników może ten wzrost złagodzić bądź wręcz zahamować. Trzeba jednak pamiętać, że czyha na nas pułapka dwojakiego rodzaju – jeżeli zawyżymy sumę ubezpieczenia to zmuszeni będziemy płacić wyższą składkę – a towarzystwo ubezpieczeniowe i tak wypłaci nam w razie wystąpienia szkody świadczenie, które nie będzie przekraczało kwoty niezbędnej na przywrócenie stanu pierwotnego. Z kolei jeżeli kwota zostanie ustalona na poziomie zbyt niskim – to w przypadku wystąpienia szkody ograniczone nią świadczenie może nie wystarczać do jej usunięcia. Kolejny aspekt dotyczy zakresu ochrony – najmniej nas będzie kosztować ubezpieczenie samych murów, kolejne rozszerzenie polisy – o domowe ruchomości, ubezpieczenie od kradzieży itd. – oznacza również zwiększenie składki.

Dodatkowe polisy

Ponadto dodatkowe polisy ubezpieczeniowe często mogą zapewnić nam ochronę kompleksową, która wychodzi poza naszą nieruchomość. W takim przypadku mówi się o: ubezpieczeniu OC mieszkania (ubezpieczenie, które pokryje szkody wynikające, np. zalania mieszkania sąsiada przez wodę z zepsutej pralki), assistance czy nawet ubezpieczeniu medycznym – w każdym z tych wypadków zapłacimy odpowiednio więcej. Następny i w zasadzie wyłącznie częściowo od nas zależny czynnik wpływający na koszt ubezpieczenia mieszkania to kwestie powiązane z ryzykiem. Montaż atestowanych drzwi, okien czy czujników antywłamaniowych, czujników dymu oraz ognia, właściwe zamki oraz lepsza ochrona elementów ruchomych może w znaczący sposób obniżyć koszty ubezpieczenia – zwłaszcza na przestrzeni wielu lat.

Dodaj komentarz