Ubezpieczenie mieszkania i domu – o czym musisz pamiętać?

Ubezpieczenie mieszkania i domu – o czym musisz pamiętać?

Włamanie, pożar, wichura czy zalanie wodą w wyniku pęknięcia rury – to tylko kilka przypadków nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą przydarzyć się każdemu. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej pozwoli pokryć koszty w trakcie naprawy uszkodzeń.

Ubezpieczenie nieruchomości to zazwyczaj pakiet kilku polis. Pomiędzy sobą różnią się one wysokością maksymalnych kwot, jakie towarzystwo wypłaci w razie szkody.

Ogólne warunki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) ściśle określają sytuacje, w których to odszkodowanie nie zostanie przyznane. Ochrona ubezpieczeniowa zwykle obejmuje stałe elementy nieruchomości (budynek mieszkalny, komórki gospodarcze, garaż) oraz elementy ruchome. W zakres pierwszych zaliczają się: instalacje techniczne, okna, drzwi, wykładziny czy armatura sanitarna. Z kolei w skład elementów ruchomych wchodzą: meble, sprzęt AGD, komputer, przedmioty osobistego użytku itd. Standardem jest, że elementy stałe zazwyczaj są objęte ochroną wyłącznie od zdarzeń losowych, natomiast ruchomości domowe – dodatkowo jeszcze od ryzyka kradzieży z włamaniem.

Określ swoje potrzeby

Podczas wyboru odpowiedniej polisy należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: na jakie rodzaje niebezpieczeństw narażona jest moja nieruchomość? Ile pieniędzy będzie konieczne do odtworzenia uszkodzeń lub skradzionych elementów mieszkania? Czy mój dom jest narażony na zniszczenia spowodowane powodzią, pożarem lub silnym wiatrem? Możliwy staje się dobór zakresu polisy tak, aby pokrywał się z naszymi oczekiwaniami, a jednocześnie nie obejmował takich zdarzeń, na jakie nieruchomość nie jest narażona. W końcu nie ma potrzeby ubezpieczenia mieszkania na 10-tym piętrze na wypadek zbicia szyby. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych gwarantuje ochronę w razie wystąpienia takich zdarzeń jak: pożar, huragan, grad, eksplozja, zalanie, opady gradu oraz uderzenie pioruna.

Bardziej zaawansowane polisy ochroną obejmują również: ryzyko powodzi, przepięcia, pękania murów na skutek mrozu, dewastacji oraz kradzieży z włamaniem. Wiele prosperujących na rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych wychodzi z propozycją wykupienia dodatkowych opcji jak, np.: pokrycia kosztów wynajęcia lokalu bądź domu zastępczego na czas remontu zniszczonego mieszkania, pokrycie kosztów związanych z ochroną prawną, pobyt w szpitalu czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodaj komentarz