Terminowe czy bezterminowe? Które ubezpieczenie lepsze?

Terminowe czy bezterminowe? Które ubezpieczenie lepsze?

Ubezpieczenie na życie to instrument finansowy, który gwarantuje bezpieczeństwo finansowe osobom bądź podmiotom prawnym, które wskazane są jako uposażone z polisy na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Najczęściej ubezpieczeniem obejmuje się członków rodziny osoby ubezpieczonej: małżonka, dzieci, rodzeństwo, ale także partnera czy instytucje.

Ubezpieczenie na życie może zostać zawarte na czas określony lub dożywotnio. Ubezpieczenia terminowe to ubezpieczenia, na których ochrona udzielana jest na ściśle określony czas np.: rok, 5, 30 lat bądź do określonego wieku. Środki zostaną wypłacone, jeżeli w czasie, kiedy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową wystąpią zdarzenia ubezpieczeniowe, czyli jego śmierć. W chwili śmierci kończy się obowiązek opłacania składek.

Jak to wygląda w praktyce?

Trzeba przyznać, że niebywałą popularnością cieszą się ubezpieczenia terminowe. Jednak w zdecydowanej większości jego posiadacze podczas wyboru odpowiedniego zastanawiają się wyłącznie nad tym: ile to będzie kosztować? Nadmierne skupienie na cenie powoduje ignorowanie części składowych poszczególnych pakietów polis ubezpieczeniowych. Podstawowym pytaniem powinno być więc: w jakim celu chce kupić ubezpieczenie na życie? Jeżeli polisa ma stanowić zabezpieczenie kredytu, który został zaciągnięty na 10 lat to konieczne staje się wybranie ubezpieczenia terminowego i do tego wszystkiego polisy, która umożliwia obniżenie składki w miarę spłacania kredytu. Z kolei w przypadku zaciągnięcia kredytu na 30 lat w sytuacji, kiedy nie wiemy, czy uda się go terminowo spłacić i koniecznością będą ponowne negocjacje z bankiem to kupowanie ubezpieczenia na 30 lat jest mało rozsądne. Przy dłuższych umowa kredytowych zdecydowanie lepiej sprawdza się ubezpieczenie bezterminowe.

Złagodzenie braków finansowych

Za przykład posłużyć może rodzina 2+2 bez zaciągniętego kredytu. W chwili, gdy zabraknie głównego żywiciela powoduje to z reguły wejście w strefę ubóstwa i gwałtowne załamanie komfortu życia. Gdy dostępne są środki z polisy na życie to możliwe staje się złagodzenie braków finansowych związanych z obniżeniem się dochodów rodziny. Ubezpieczenia terminowe są znakomitym produktem pod warunkiem, że będą właściwie zastosowane. Obecnie  zdecydowana większość klientów posiadających te produkty nie wie, jakimi rządzą się one prawami i nie ma świadomości, że nie zaspakajają one elementarnego bezpieczeństwa ich rodzin.

Dodaj komentarz