Z jakim kosztem wiąże się ubezpieczenie na życie?

Z jakim kosztem wiąże się ubezpieczenie na życie?

Na cenę polisy na życie wpływ ma wiele indywidualnych czynników. Trzeba pamiętać o tym, że wyłącznie agent ubezpieczeniowy jest w stanie podać klientowi orientacyjne koszty ubezpieczenia na życie. Jakie aspekty determinują cenę ubezpieczenia na życie? Przede wszystkim dwa najważniejsze, do których należy określenie ryzyka ubezpieczeniowego to: stan zdrowia oraz wiek osoby ubezpieczonej.

Podczas analizy ofert towarzystw ubezpieczeniowych można zaobserwować tendencję wzrostu składek wraz z wiekiem osoby planującej wykupienie polisy.

Dobra polisa

Za przykład może posłużyć Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aviva, które dla 24-letniej osoby oferuje ubezpieczenie na życie z sumą 100 tys. zł za 60 złotych miesięcznie, natomiast osoba w wieku 51 lat za taką samą polisę zapłaci trzy razy więcej. Rzecz jasna, są również wyjątki, np.: jeżeli zależy nam na ubezpieczeniu się na 100 tys. zł, to identyczną wysokość stawki dla osób od 18 do 51 r.ż. oferuje PZU. Znacznie mniejsze koszty poniesienie klient Concordii, który może zdecydować się na wybranie indywidualnego ubezpieczenia grupowego. W tym przypadku koszty powiązane z wykupieniem polisy są jednakowe dla osób w wieku od 16 do 60 lat – składka miesięczna przy sumie ubezpieczenia w wysokości 15 tys. zł to 48 zł miesięcznie. Z jakich powodów ubezpieczyciela interesuje stan zdrowia klienta?

Ankieta medyczna

Otóż, na podstawie ankiety medycznej oraz ewentualnych dodatkowych badań medycznych Towarzystwo Ubezpieczeniowe stwierdza ryzyko wystąpienia u klienta choroby lub, czy istnieje ryzyko śmierci w trakcie trwania ubezpieczenia. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku następuje wypłata odszkodowania – stąd też używa się pojęcia ryzyko wypłaty odszkodowania. Im jest wyższe, tym składka będzie większa. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że wykupienie polisy jako młoda osoba zobowiązuje do płacenia stałej składki przez cały okres jej trwania, o ile nie będziemy w niej dokonywać żadnych zmian. Dobrym rozwiązaniem jest więc wczesne wykupienie ubezpieczenia na życie, ponieważ osoby starsze są objęte wyższym ryzykiem ubezpieczeniowym z racji wieku oraz chorób.

Dodaj komentarz