Kiedy polisa na życie przestaje obowiązywać?

Kiedy polisa na życie przestaje obowiązywać?W stosunku do umów ubezpieczeniowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Mówią one bardzo wyraźnie, że nawiązany pomiędzy osobą ubezpieczającą się a towarzystwem ubezpieczeniowym stosunek cywilny może obowiązywać tylko przez określony czas. Przez ten czas towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wywiązywania z umowy. Jakie są jednak sytuacje, w których umowa przestaje być wiążąca?

Upływ czasu, na który umowa została zawarta

To oczywiste, że gdy minie czas, na który zawarta została umowa, polisa na życie przestaje obowiązywać. Warto jednak wiedzieć, że dotyczy to tylko i wyłącznie tych umów, które zawarto na ściśle określony okres. Są to mowy terminowe. Pamiętajmy, że spora część towarzystw ubezpieczeniowych wprowadza do umów klauzule prolongacyjne. Gdy znajdzie się ona w umowie, pamiętajmy, że nie nastąpi rozwiązanie umowy, zostanie ona automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Rozwiązanie to dla właściciela polisy nie zawsze jest korzystne.

Odstąpienie od umowy

Osoba, która zdecydowała się wykupić ubezpieczenie na życie ma trzydzieści dni na ponowne przemyślenie swojej decyzji. W ciągu tych trzydziestu dni może zmienić decyzje i anulować umowę. Warto wiedzieć, że odstąpienie od umowy oznacza, że za czas, gdy obowiązywała koniecznie trzeba zapłacić składkę. Towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda zapłacenia składki nawet, gdy umowa została anulowana na drugi dzień po jej podpisaniu.

Wypowiedzenie umowy

Każda osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia ma prawo do jej wypowiedzenia. Ale zanim to zrobi powinna sprawdzić czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa nałożyć kar umownych. W wielu przypadkach wypowiedzenie umowy oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe żąda od ubezpieczającego się opłacenia z góry wszystkich składek. Rozwiązanie to z pewnością dla właściciela polisy nie jest korzystne. Koniecznie trzeba więc sprawdzać przed podpisaniem umowy czy można ją wypowiedzieć. Gdy taki zapis nie znalazł się w umowie, trzeba negocjować jego wprowadzenie z ubezpieczycielem.

Dodaj komentarz