Śmierć osoby ubezpieczonej: jak uzyskać świadczenie?

Śmierć osoby ubezpieczonej: jak uzyskać świadczenie?Coraz więcej osób decyduje się wykupić polisę na życie. Bardzo ważnym pytaniem jest więc: jak otrzymać pieniądze w chwili śmierci właściciela polisy? Czy od wypłaconych pieniędzy trzeba zapłacić podatek?

Osoba uposażona

Osobę, która otrzyma pieniądze po śmierci właściciela polisy można wskazać już podczas podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Osobą uposażoną może jedna, niekoniecznie spokrewniona z właścicielem polisy, osoba lub kilka. Osoba ubezpieczone może w każdej chwili wskazać inną osobę uposażoną.

Jak otrzymać pieniądze?

Można osobiście zgłosić się do zakładu ubezpieczeniowego, który wystawił polisę. Wstępnie roszczenie warto zgłosić dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela. To dobra okazja, aby osoba uposażona dowiedziała się jakie dokumenty powinna dostarczyć. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga takich samych dokumentów. Zgłaszając się do towarzystwa ubezpieczeniowego należy zabrać ze sobą:

  • oryginał polisy na życie;
  • formularz zgłoszeniowy roszczenia. Dostaniemy go w biurze zakładu ubezpieczeń lub agenta. Jest on udostępniany także na stronach internetowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń;
  • akt lub kartę zgonu ubezpieczonego;
  • ksero swojego dokumentu tożsamości.

Czy od świadczenia trzeba płacić podatek?

Gdy była to polisa na życie wyłącznie o charakterze ochronnym, osoba uposażone nie musi płacić podatku dochodowego. Jeśli jednak polisa miała także opcję kapitałową, podatek trzeba zapłacić. Podatek dochodowy nie zostanie jednak pobrany od:

  • sumy ubezpieczenia;
  • sumy wpłaconych składek;
  • zwrotu sumy opłaconych składek.

Czy świadczenie wchodzi do masy spadkowej?

Gdy osoba ubezpieczona wskazała osobę uposażoną, świadczenie jej wypłacone nie wejdzie do masy spadkowej. Zostanie wypłacone tylko tej osobie. Gdy jednak taka osoba nie została wskazana, pieniądze wejdą do masy spadkowej. Otrzymają je członkowie najbliższej rodziny w kolejności, która została ustalona w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej pierwszą osobą, która otrzymuje pieniądze jest współmałżonek.

Dodaj komentarz