Jakie zalety i wady mają grupowe ubezpieczenia na życie?

Jakie zalety i wady mają grupowe ubezpieczenia na życie?Ubezpieczenia na życie to jedne z najczęściej wykupowanych przez Polaków rodzaje polis. Do tych, które wykupujemy wyjątkowo chętnie należą ubezpieczenia grupowe, które oferuje dużo zakładów pracy. Jakie są korzyści z tych ubezpieczeń? Jakie są minusy grupowego ubezpieczenia na życie?

Korzyści

Grupowe ubezpieczenie na życie daje sobie ubezpieczonej szeroki zakres ochrony. Decydując się na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie możemy otrzymać od zakładu ubezpieczeń świadczenie z tytułu:

  • narodzin dziecka;
  • choroby;
  • pobytu w szpitalu.

Grupowe ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną także rodzinę ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Ogromną zaletą grupowego ubezpieczenia na życie jest fakt, iż towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie stosują okresu karencji. Osoba ubezpieczona jest więc objęta ochroną towarzystwa ubezpieczeniowego praktycznie zaraz po wykupieniu polisy. Grupowe ubezpieczenie na życie jest korzystne także dla osób o nie najlepszym stanie zdrowia. W przypadku grupowego ubezpieczenia na życie nie wypełnia się bowiem ankiety medycznej. Zaletą tego ubezpieczenia są również stosunkowo niskie składki; nie przekraczają one kwoty 100 złotych.

Minusy grupowego ubezpieczenia na życie

Polisa grupowa ma z góry określony kształt. Osoba przystępująca do ubezpieczenia nie ma możliwości dostosowania kształtu i zakresu ochrony do swoich potrzeb. Jest uważane za największą wadę tych ubezpieczeń. Grupowa polisa na życie zapewnia szeroki zakres ochrony, ale jednocześnie nie gwarantuje możliwości uzyskania wysokiego odszkodowania. Grupowe ubezpieczenia na życie mogą wykupić tylko pracownicy. W chwili, gdy odejdą z pracy, stracą ubezpieczenie. Polisa będzie obowiązywała tylko przez pewien, ściśle określony czas. Grupowe ubezpieczenia na życie nie ma więc większego sensu w przypadku osób, które są zatrudnione na czasowej umowie o pracę. Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie sprawdza się tylko wtedy, gdy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz