Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?Coraz więcej osób postanawia wykupić polisę na życie. Oferta zakładów ubezpieczeniowych jest bardzo szeroka. Ubezpieczenia na życie są dostępne w bardzo różnych opcjach. Jaka jest oferta zakładów ubezpieczeniowych?

Towarzystwa ubezpieczeniowe dają nam do wyboru:

  • ubezpieczenia na życie;
  • na dożycie;
  • terminowe ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie posagowe.

Każde z tych ubezpieczeń ma inne cechy charakterystyczne. Jest skierowane do różnych grup klientów.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Osoba, która wybierze terminowe ubezpieczenie na życie, powinna w umowie wskazać osobę uposażoną. To tej osobie po śmierci osoby ubezpieczonej zakład ubezpieczeniowy wypłaci świadczenie z tytułu polisy na życie. Długość obowiązywania umowy ubezpieczenia każdy ubezpieczający się ma możliwość dostosować do swoich potrzeb. Terminowe ubezpieczenie na życie jest często zabezpieczeniem bankowego kredytu. Dlatego też czas trwania polisy powinien być taki sam jak okres kredytowania.

Ubezpieczenie na życie

To ubezpieczenie, które znajduje się w ofercie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Czas trwania umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń nie jest określany. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne oferty ubezpieczeń na życie. Dlatego przed złożeniem na umowie podpisu, warto porównać propozycje różnych zakładów ubezpieczeń. W ten sposób wybierzemy ofertę, która da nam największą korzyść. Ubezpieczenie na życie mogą wykupić nie tylko osoby młode, ale także w starszym wieku.

Ubezpieczenia posagowe

Zabezpiecza dzieci. Ubezpieczenie to dla dziecka mogą kupić nie tylko jego rodzice, ale również dziadkowie lub osoba, która nie jest z dzieckiem tak blisko spokrewniona. Ubezpieczenie posagowe mogą jednak wykupić tylko osoby, które w dniu podpisywania umowy nie ukończyły 50. roku życia.

Ubezpieczenie na dożycie

W przypadku tego ubezpieczenia zakład ubezpieczeniowy wypłaca świadczenie, gdy osoba ubezpieczona dożyje wieku, który został określony w umowie. Gdy umrze wcześniej, świadczenie nie zostanie wypłacone osobom bliskim.

Dodaj komentarz