Polisa na życie a podatek

Polisa na życie a podatekWykupując polisę na życie na pewno wiele osób zastanawia się, czy w chwili otrzymania świadczenia konieczne jest zapłacenie podatku. Kwestie podatkowe reguluje ustawa o podatku dochodowym przyjęta 26 lipca 1991 roku.

Świadczenia wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu polis na życie lub dożycie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zostało to bardzo wyraźnie zapisane w artykule 30a i 30b wspomnianej we wstępie ustawy. Oznacza to, że osoby, którym towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło świadczenie, nie są zobowiązane do odprowadzenia podatku.

Kiedy jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku?

Odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego jest jednak konieczne w niektórych sytuacjach. Ma to związek z wprowadzonym kilka lat temu tak zwanym podatkiem Belki. To podatek, który muszą zapłacić osoby osiągające zyski kapitałowe. Podatku Belki nie zapłacą osoby, którym zakład ubezpieczeń wypłacił świadczenie z tytułu standardowej polisy na życie. W przypadku polis z opcją kapitałową przy wypłacie świadczenia z tytułu tej polisy, zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek potrącić podatek dochodowy i przekazać go do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek jest naliczany i odprowadzany przez zakład ubezpieczeniowy, osoba otrzymująca świadczenie nie musi fatygować się osobiście do Urzędu Skarbowego. Kwestie związane z podatkiem dochodowym od polis z opcją kapitałową są uregulowane w sposób bardzo przejrzysty. Ustawodawca nie dał możliwości interpretacji przepisów towarzystwom ubezpieczeniowym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wymieniają kwoty nie objęte podatkiem dochodowym. Z podatku dochodowego zwolnione są:

  • suma ubezpieczenia;
  • suma wpłaconych składek;
  • zwrot sumy zapłaconych składek.

Podatek dochodowy nie zostanie naliczony także, gdy w ramach jednej umowy nastąpi przeniesie wartości jednostek między funduszami.

Osoby, które otrzymają świadczenie z tytułu polisy na życie o charakterze ochronnym nie muszą płacić podatku dochodowego. Podatek muszą jedynie zapłacić osoby, które wybrały polisę na życie z opcją kapitałową.

Dodaj komentarz