Struktura polis zdrowotnych

Struktura polis zdrowotnychDobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oferuje wiele firm ubezpieczeniowych na Polskim rynku. Standardowo można zawrzeć je w kilku różnych wariantach. Jednym z nich jest wariant indywidualny. Wtedy to ubezpieczeniem objęta jest tylko jedna osoba, z reguły klient ubezpiecza sam siebie.

Jednakże istnieje również możliwość ubezpieczenia kogoś z rodziny – męża, żony, dziecka (dorosłego). Jeśli natomiast pragniemy objąć ubezpieczeniem całą rodzinę – wtedy powinniśmy wybrać wariant rodzinny. W tym wariancie mamy możliwość objęcia ubezpieczeniem dzieci – niezależnie od ich ilości jedną stawką ubezpieczeniową jest objęta cała rodzina, co jest niezwykle opłacalne zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie ubezpieczeniem objętych jest wiele osób za proporcjonalnie niższą stawkę.

Prywatna opieka zdrowotna może być zawierana przez osoby indywidualne, jak również osoby prawne – tu występuje grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca zawiera na rzecz swoich pracowników polisę grupową, która jest tańsza niż polisy zawierane indywidualnie, jak wiadomo w hurcie zawsze jest taniej. Grupowa polisa zdrowotna ma też szerszy zakres niż jej indywidualny odpowiednik i więcej placówek do dyspozycji. Dlatego opłaca się firmom zawierać takie polisy na rzecz swoich pracowników.

Więcej informacji – allianz.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zdrowotne/indywidualne-ubezpieczenie-zdrowotne,229.html

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma podobny zakres do ubezpieczenia jakie praktycznie każdy z nas posiada w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielokrotnie zdarza się, że pewne leki nie są refundowane przez NFZ, coraz więcej ubezpieczeń zdrowotnych posiada opcję refundacji leków związanych z pewnymi chorobami. Powinniśmy zawrzeć takie indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które ma właśnie w swoim zakresie opcję refundacji leków. Często dzieje się tak, że leki kosztują bardzo dużo, dlatego też ich refundacja ma ogromne znaczenie w leczeniu pacjenta. Ubezpieczenie zdrowia posiadające oprócz refundacji leków również refundację zabiegów medycznych i kosztów pobytu w szpitalu będzie doskonałym wyborem dla każdego klienta.

Dodaj komentarz