Nowe ubezpieczenie posagowe od Warty

Dla wielu rodziców to dobro dziecka jest najważniejszym priorytetem. Chcą mu nie tylko zapewnić lepszy start w przyszłość, ale dać mu co tylko będą mogli, by zapewnić naprawdę dobry poziom życia.  Gdy bardzo zależy nam na przyszłości naszego dziecka warto zainteresować się ubezpieczeniami posagowymi.  Będzie to doskonały prezent dla dziecka, dzięki czemu zapewnimy sobie naprawdę dobry  start dla naszego dziecka.

Ubezpieczenie posagowe Warty to oczywiście program oszczędnościowo-ochronny, który ma za zadanie wesprzeć starania rodziców o finansowe zabezpieczenie dziecka w przyszłości. Ubezpieczenie Posagowe WARTY  to program oszczędnościowo-ochronny, który ma za zadanie wesprzeć starania rodziców o zabezpieczenie finansowe dziecka.  Środki zgromadzone na koncie polisy pomogą pokryć wydatki związane z edukacją i usamodzielnieniem się młodego człowieka.

Z kwoty zgromadzonej na polisie można skorzystać po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie, tj. pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Ubezpieczenie posagowe to nie tylko budżet na start, ale również forma finansowego zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę – śmierci lub inwalidztwa osoby wykupującej ubezpieczenie.Umowę może zawrzeć nie tylko rodzic, ale także osoba niespokrewniona z dzieckiem. Składkę z tytułu ubezpieczenia można opłacić jednorazowo lub systematycznie, co miesiąc, kwartał, pół roku, lub co rok. Przyszłość dziecka można zabezpieczyć już od 60 zł miesięcznie.    Umowę podstawową, zawartą na min. 5 lat można uzupełnić szeregiem dodatkowych opcji m.in. przejęcie opłacania składki przez towarzystwo ubezpieczeniowe  WARTA w przypadku całkowitego inwalidztwa osoby wykupującej polisę.

Dodaj komentarz