Ubezpieczenie rodzajem spadku

Towarzystwa ubezpieczeniowe od dawna oferują swoim klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia dożywotniego.  Są one stworzone specjalnie dla osób, które chcą być pewne wypłaty kapitału po śmierci ubezpieczonego, a także dla osób, które wyjątkowo dużą wagę przywiązują do zapewnienia swoim bliskim dobrobytu i bezpieczeństwa finansowego po swojej śmierci.
Ubezpieczenia dożywotnie to pewnego rodzaju spadek dla uposażonych, jednakże w tym przypadku nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn. Ubezpieczenie to jest dożywotnią ochroną ubezpieczeniową i tym samym polisą na życie, dlatego też nie ma tutaj ustalonego czasu trwania umowy. Ustalone w zawartej umowie polisy świadczenia są wypłacane zarówno w przypadku naturalnej śmierci jak i w następstwie wypadku. Świadczenie obejmuje wypłatę określonej w umowie sumy pieniędzy, która wynika z sumy ubezpieczenia dożywotniego.

Produkty oferowane obecnie na rynku ubezpieczeniowym są do siebie niezwykle podobne, trzeba jednakże zwrócić uwagę na to, by wybrać najlepsze ubezpieczenie dożywotnie. Warto wziąć pod uwagę sumę ubezpieczenia, czyli wysokość świadczenia wypłacona po naszej śmierci. Wielkość sumy zależy od naszych możliwości finansowych oraz przeznaczenia polisy, nie warto jednak wybierać polis, które będą miały sumę ubezpieczenia niższą, niż nasze dwuletnie dochody z okresu zawarcia polisy.

Dodaj komentarz