Korzyści Porozumienia Regresowego

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadziła w ubiegłym miesiącu ankietę na temat skuteczności podpisanego w październiku ubiegłego roku porozumienia na temat wzajemnego uznawania regresów. Dzięki temu porozumieniu przez osiem miesięcy firmy mogły zrealizować ponad 2 tysiące roszczeń regresowych.

Porozumienie Regresowe zostało podpisane przez 18 zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych.  Dzięki niemu regresy są realizowane znacznie szybciej, większość realizowana jest w czasie krótszym, niż 2 tygodnie, natomiast 25% w mniej niż tydzień.  Według przewodniczącej Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń porozumienie doskonale spełnia swoje zadanie, dlatego też coraz więcej towarzystw i zakładów ubezpieczeniowych powinno do niego przystąpić.

Roszczenia regresowe to roszczenia, które wynikają głównie z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób odpowiedzialnych za dług lub faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych, które mają dodatkowo za przedmiot dokonanie podziału ciężaru długu lub korzyści wynikających ze spełnienia świadczenia.

Dodaj komentarz