Zwiększenie składki na Ubezpieczeniowe Fundusz Gwarancyjny

Kilka dni temu wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują swoim klientom obowiązkowe polisy komunikacyjne OC wyraziły jednogłośnie zgodę na podniesienie wysokości składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Teraz decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów przy pomocy określonego rozporządzenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG zajmuje się przede wszystkim wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków, w których sprawdza nie posiadał ważnej polisy OC lub po prostu pozostał nieznany. Podwyżka wysokości składki jest obecnie niezbędna, gdyż wysokość składki przypisanej z ubezpieczeń komunikacyjnych była obecnie zbyt niska w stosunku do wysokości odszkodowań, które były wypłacane przez UFG. W ubiegłym roku było to 52,1 miliona złotych, natomiast  ze składek w tym samym roku uzyskano jedynie 36 milionów złotych. W spotkaniu wzięło udział 26 firm, które oferują ubezpieczenia komunikacyjne OC, członków UFG jest natomiast 31.

Podwyższenie wysokości składki korzystnie wpłynie na możliwość wypłacania jeszcze wyższych odszkodowań, dzięki czemu nikt nie powinien myśleć, że zostanie poszkodowany w przypadku doznania czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku kolizji lub innego zdarzenia drogowego.

Dodaj komentarz