Składki AC i OC pójdą w górę?

Według towarzystw ubezpieczeniowych rok 2009 nie należał do najszczęśliwszych. Zanotowały one bowiem stratę na poziomie ponad miliarda złotych z tytułu polis komunikacyjnych. Strata ta wynika głównie z wojny cenowej prowadzonej pomiędzy ubezpieczycielami oferującymi ubezpieczenia direct i polisy sprzedawane w tradycyjny sposób.Dokładny raport Komisji Nadzoru Finansowego stwierdził, że strata z tytułu ubezpieczeń OC, które musi posiadać każdy samochód wyniosła 954 miliony złotych, co jest kwotą o 248 milionów większą od straty zanotowanej w 2008 roku. Również i ubezpieczenie Autocasco w roku 2009 zanotowało stratę, po raz pierwszy od początku obecności tego typu ubezpieczeń w Polsce. Strata w tym segmencie wyniosła ponad 86 milionów złotych.Na tak zły wynik finansowy naniosło się wiele czynników. Jeden z nich to wzrost wpłacanych odszkodowań, który w roku 2009 zwiększył się o 18 procent w stosunku do roku ubiegłego, a także faktu utrzymywania składek OC i AC na wyjątkowo niskim poziomie. W 2009 roku duże towarzystwa ubezpieczeniowe obniżyli składki OC dla klientów indywidualnych o prawie 5 procent, a dla firm zostały zwiększone o 10 procent. W przypadku polis AC spadły one średni o o13 procent. Według KN do każdej składki wartości 1000 złotych ubezpieczyciele musieli dopłacić 140 złotych.Głównym powodem tak kiepskiego wyniku finansowego ubezpieczycieli jest  trwająca już od dłuższego czasu wojna cenowa z ubezpieczycielami, którzy sprzedają swoje polisy za pośrednictwem telefonu i Internetu.Tak drastycznie złe wyniki finansowe mogą sprawić, że w ciągu najbliższych miesięcy możemy zanotować podwyższenie składek OC i AC.

Dodaj komentarz