Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Prowadzenie własnej działalności zawodowej lub wykonywanie zawodu bardzo często wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wobec tego, warto wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji, gdy wyrządzimy komuś szkodę z tytułu prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania obowiązków zawodowych.
Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to idealne rozwiązanie dla osób, które w razie nieszczęśliwego wypadku chcą otrzymać odszkodowanie. Dzięki temu są w stanie pokryć wszelkie koszty związane np. z ewentualnym leczeniem powypadkowym. Zakres tego ubezpieczenia jest niezwykle szeroki i elastyczny, dlatego też można dostosować jego warunki do swoich potrzeb.
Ubezpieczenie mienia rolników

Ubezpieczenie mienia rolników

Wiele grup zawodowych obejmuje obowiązek zawarcia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nie inaczej jest z rolnikami, którzy na przełomie roku dokonują podpisania obowiązujących ich polis. Zawarciu obowiązkowych ubezpieczeń podlegają osoby fizyczne trudniące się działalnością rolniczą, o areale przekraczającym 1 ha. W takim przypadku rolnicy muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków rolniczych.
Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia można podzielić na różne kategorie. Jedna z nich dzieli je na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Wynika to z faktu, że prawo nakazuje niektórym podmiotom na zawarcie polisy, która ma na celu ochronę ubezpieczonego. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawodów, które niosą za sobą ryzyko podjęcia nieodpowiednich, błędnych decyzji. Obecnie wprowadzono około sześćdziesiąt obowiązkowych
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, czyli all risk może być mylące. Dlaczego? Otóż dlatego, że tak naprawdę ubezpieczyciel nie odpowiada za wszystkie wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia majątku. Najwięcej zwolenników zyskała nazwa, która obecnie obowiązuje i nie określa rzeczywistego zakresu ochrony. W takim ubezpieczeniu istnieje zasada, że to ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę, jeśli nie
Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Polskie prawo obliguje kierowców to wykupienia polisy OC. Nie jest to jednak jedyne ubezpieczenie, na które mogą zdecydować się właściciele pojazdów. Rynek ubezpieczeń oferuje w tym względzie szereg możliwości.
Leasing na samochód – bardzo popularna opcja

Leasing na samochód – bardzo popularna opcja

Leasing samochodowy to nadal bardzo chętnie wykorzystywane rozwiązanie, dzięki któremu firmy dostają do swojej dyspozycji nowe samochody a nie muszą wydawać dużych środków własnych na taki zakup. Ta metoda związana jest między innymi z tym, że właścicielem pojazdu cały czas pozostaje oczywiście leasingodawca, natomiast leasingobiorca korzysta z niego uiszczając określone umową raty. Raty te można
Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Polskie prawo obliguje kierowców to wykupienia polisy OC. Nie jest to jednak jedyne ubezpieczenie, na które mogą zdecydować się właściciele pojazdów. Rynek ubezpieczeń oferuje w tym względzie szereg możliwości.