Ubezpieczenie autocasco. Czy warto je mieć?

Ubezpieczenie autocasco. Czy warto je mieć?

Decydując się na ubezpieczenie autocasco, możemy wiele stracić, tym bardziej, jeśli nasz wybór nie był dokładnie przemyślany. Wybierając zatem ubezpieczenie autocasco odpowiednie dla siebie, pamiętajmy, aby w pierwszej kolejności uważnie prześledzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W tym bowiem miejscu znajdują się wszelkiego rodzaju haczyki, których często nie zauważamy.
Odpowiedzialność cywilna doradców podatkowych

Odpowiedzialność cywilna doradców podatkowych

Doradca podatkowy jest jednym z zawodów zaufania publicznego, wobec czego jego status wiąże się z prestiżem, a także obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę. Muszą oni posiadać odpowiednio wysoką wiedzę, praktykę zawodową oraz dysponować odpowiednimi cechami charakteru, co ma odniesienie do etyki zawodowej, niezwykle istotnej w przypadku doradców podatkowych. Wobec tego, na doradcy ciąży odpowiedzialność za kwestie
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy

W naszym kraju zobligowanych do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest kilkanaście zawodów. Dotyczy on przede wszystkim tych, których wykonywanie niejednokrotnie wiąże się z możliwością wyrządzenia różnego rodzaju szkód.
Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance to obok OC i AC jedno z popularniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku. Bardzo często jest ono dołączane do pakietu OC i AC, dlatego tez kierowcy decydują się na jego zakup. Warto jednak dowiedzieć się czym jest ubezpieczenie assistance i jaki ma zakres. W przypadku posiadania tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w momencie, gdy
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a księgowość

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a księgowość

Księgowy odpowiada za stan finansów firmy, dlatego jest to zawód obarczony ogromną odpowiedzialnością. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba na stanowisku księgowego musi ponieść wszelkie koszty odszkodowań, wynajęcia ekspertów czy postępowania karno-skarbowego. Dlatego też wszelkie biura rachunkowe zostały obciążone obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Prowadzenie własnej działalności zawodowej lub wykonywanie zawodu bardzo często wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wobec tego, warto wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji, gdy wyrządzimy komuś szkodę z tytułu prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania obowiązków zawodowych.
Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie NNW samochodu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to idealne rozwiązanie dla osób, które w razie nieszczęśliwego wypadku chcą otrzymać odszkodowanie. Dzięki temu są w stanie pokryć wszelkie koszty związane np. z ewentualnym leczeniem powypadkowym. Zakres tego ubezpieczenia jest niezwykle szeroki i elastyczny, dlatego też można dostosować jego warunki do swoich potrzeb.
Ubezpieczenie mienia rolników

Ubezpieczenie mienia rolników

Wiele grup zawodowych obejmuje obowiązek zawarcia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nie inaczej jest z rolnikami, którzy na przełomie roku dokonują podpisania obowiązujących ich polis. Zawarciu obowiązkowych ubezpieczeń podlegają osoby fizyczne trudniące się działalnością rolniczą, o areale przekraczającym 1 ha. W takim przypadku rolnicy muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków rolniczych.
Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia można podzielić na różne kategorie. Jedna z nich dzieli je na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Wynika to z faktu, że prawo nakazuje niektórym podmiotom na zawarcie polisy, która ma na celu ochronę ubezpieczonego. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawodów, które niosą za sobą ryzyko podjęcia nieodpowiednich, błędnych decyzji. Obecnie wprowadzono około sześćdziesiąt obowiązkowych
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, czyli all risk może być mylące. Dlaczego? Otóż dlatego, że tak naprawdę ubezpieczyciel nie odpowiada za wszystkie wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia majątku. Najwięcej zwolenników zyskała nazwa, która obecnie obowiązuje i nie określa rzeczywistego zakresu ochrony. W takim ubezpieczeniu istnieje zasada, że to ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę, jeśli nie